Lovaskultúra Szakcsoport
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
TF Barakk épület 33.
Telefon: +36 1 487 9200 /61161
Mobil: +36 70 378 6844
E-mail: lovaskultura@tf.hu
Felvételi
Tájékoztató 2017
Életképek
Látogass meg bennünket

BSc Edző képzés
Edző alapképzési szak
a Testnevelési Egyetemen

Lovas szakedző képzés szakági specializáció lehetőségével a TF-en!

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét arra, hogy lovas szakedzői diploma szerezhető választott szakágban a Testnevelési Egyetemen!

Felvételi követelmények

BA Edző szak érettségi után választható. A képzésre jelentkezni a központi felvételi eljárás keretében lehet.
A jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, mely sportágra kívánnak felvételizni. A nyilatkozat megtétele után sportág módosítása nem lehetséges.

Felvételi vizsga:
Az Edző szakra intézményi felvételi vizsgát kell teljesíteni, mely a következő részekből áll:
 • Biológia írásbeli: 50 pont
 • Sportági elmélet szóbeli: 30 pont
 • Sportági elmélet írásbeli: 30 pont
 • Sportági gyakorlat: 90 pont

 • Összesen: 200 pont
Az összpontszámot a felvételi vizsgán elért pontszám kétszerese adja. Amennyiben a jelentkező a felvételi vizsga elemei közül bármelyikben „0” pontot ér el, a felvételi eljárásból kizárásra kerül. A biológia írásbeli felvételi vizsgán minimum 50% elérése esetén szerezhet pontot a jelentkező.

Felmentést (maximális pontszámot) kapnak
- mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgák alól azok, akik Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Világ Kupán saját sportágukban 1-3. helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel
- a gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Világ Kupán saját sportágukban 4-6. helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel
- a gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik saját sportágukban Nemzeti vagy Országos Bajnokságon felnőtt korosztályban 1. helyezést értek el
A sporteredményeket az adott országos sportági szakszövetség által kiállított hivatalos dokumentum igazolja.

Amennyiben egy lovas felvételt nyer a BA Edző képzésre, a lovas sportágon belül választhatja azt a szakágat, melyben teljesíteni tudja a képzés elvégzéséhez szükséges gyakorlati feltételeket.

A lovas sportági felvételi vizsga részei: (tételek és gyakorlati feladatok feltöltése hamarosan)
- Sportági elmélet szóbeli
- Sportági elmélet írásbeli
- Sportági gyakorlatFIGYELEM!


Lovassport NEM MINDEN TANÉVBEN kerül meghirdetésre a szakedző képzésen!

A jelentkezés beadása előtt mindenképp tájékozódjon az adott évben indítható sportágakról a felvi.hu-n,
illetve a Testnevelési Egyetem honlapján!A képzés felépítése

1. Alapadatok:

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
Szakképzettség: szakedző (a sportág megjelölésével)
Képzési terület: sporttudomány
Képzési idő félévekben: 6 félév
Alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

2. Képzési cél:

A képzés célja olyan edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, mellyel a sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

3. Képzési tematika:

A hallgatók, az általuk választott sportágban olyan magas szintű edzői ismereteket sajátítanak el, melyek alkalmassá teszik őket a különböző utánpótlás korosztályok és felnőtt sportolók szakmai képzésére, fejlesztésére, versenyeztetésére.
Magas szinten ismerik sportáguk technikai, taktikai elemeit, azok oktatásának és alkalmazásának módszereit, valamint a legújabb nemzetközi trendeket.
Részletesen ismerik az emberi test anatómiáját, a szervezet működését és a különböző helyzetekben mutatott reakcióit, valamint a sportolók hosszú távú fejlesztésének elveit, módszereit.
Átfogó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tudásuk birtokában képesek az egyén fizikai felkészítése mellett a mentális fejlesztésére is.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
 • a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 8 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
A szakmai gyakorlatok időtartama és jellege:
 • a képzési időszakhoz igazított bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló sportszakmai gyakorlat
Óra- és vizsgaterv letöltése >>>

Lovassport edzői ismeretek a következő szakágakban választhatók:
 • díjugratás
 • díjlovaglás
 • military
 • fogathajtás
 • lovastorna
 • távlovaglás
 • western, reining
 • lovasíjászat
 • (szakági centrum vezető: Zupán Péter)
 • (szakági centrum vezető: Dallos Zsófia)
 • (szakági centrum vezető: Tuska Pál)
 • (szakági centrum vezető: Fülöp Sándor)
 • (szakági centrum vezető: Páska Ildikó)
 • (szakági centrum vezető: Dr. Varga Katalin)
 • (szakági centrum vezető: Istenes Csilla)
 • (szakági centrum vezető: Kassai Lajos)

A lovassport szakmai tantárgyak

1-3. félév:
Sportági elmélet és gyakorlat

*Specializáció választás a 4. félév előtt: vezetői / funkcionális edzői / utánpótlás edzői

4-6. félév:
Sportági elmélet és gyakorlat
Specializációnak megfelelő sportági ismeretek


Záró lovas vizsgák az utolsó félévben:
 
Edzésvezetési gyakorlat: a választott szakágban egy országos szintű versenyző teljes versenynapjának levezénylése
Sportági elmélet és gyakorlat: a Magyar Lovas Szövetség hivatalos szakágaiban II. szintű edzői regisztrációs vizsga, lovasíjászat szakágban a Haladó II. fokozat vizsgájának letétele.A Lovaskultúra Szakcsoport munkatársai a felmerülő kérdésekben készséggel állnak rendelkezésre:
Balog Orsolya

Telefon: +36 (1) 487-9200 / 61161
E-mail: balog.orsolya@tf.hu

Zupán Péter

Telefon: +36 (30) 966-6116
E-mail: zupan.peter@tf.hu

© 2014 TE Lovaskultúra Szakcsoport,Minden jog fenntartva!