Lovaskultúra Szakcsoport
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
TF Barakk épület 33.
Telefon: +36 1 487 9200 /61161
Mobil: +36 70 378 6844
E-mail: lovaskultura@tf.hu
Felvételi
Tájékoztató 2017
Életképek
Látogass meg bennünket

Képzés > Képzés felépítése
Lovaskultúra oktató szak képzési és kimeneti követelményei
Az oklevélben megnevezett szakképzettség: Lovaskultúra oktató
A szakirányú továbbképzés képzési területe: Sporttudomány
A képzés időtartama: 4 félév
A kontaktórák száma: törvényben meghatározott maximális 600 óra, amelyből gyakorlati lovasoktatás és lovaglás 160 óra.
A tandíj félévenként: 350 000 Ft, melyre részletfizetés kérhető, illetve diákhitel igényelhető.

Letölthető dokumentumok

Óra- és vizsgaterv a 2016/17 tanévre
  Óra és vizsgaterv a 2015-ben felvettek részére >>>

Az elméleti és gyakorlati konzultációk

A konzultációk a szorgalmi időszakban négy alkalommal 3-4 napot vesznek igénybe félévente. Fő oktatási helyszínünk a Testnevelési Egyetem campusa, a gyakorlati órák nagy része az Unikornis Lovardában, valamint a Sóskúti Lovas- és Élményparkban kerül megrendezésre.

Gyakorlati táborok:

Minden félévben 4-5 napos szakmai táborban, valamint a képzés alatt kétszer hagyományőrző táborban is részt vesznek a hallgatók.

Táborok fő helyszínei:

    I. félévben: tanévkezdő tábor az Unikornis Lovardában és a Sóskúti Lovas és Élményparkban (augusztus végén)
    II. félévben: tavaszi tábor a Debreceni Lovasakadémián (májusban)
    III. félévben: western- és fogathajtó tábor a Kiskunságban (október elején)
    IV. félévben: képzést záró tábor az Unikornis Lovardában (májusban)

Hagyományőrző táborok helyszínei:

    II. félévben: lovasíjász tábor a Kassai Völgyben (2 nap, Kaposmérő)
    IV. félévben: huszárhagyományok és lovastúra-vezetés tábor a Villám Lovaspanzióban (3 nap, Tapolca-Diszel, május végén-június elején)

A képzés színvonalát emeli, hogy a fentieken túl a Kincsem Parkba, a Fóti Lovasterápiás Központba, a Kajászó-Szentpéterpusztai Lovardába, és az El Bronco Ranch-ra szervezett terepgyakorlatok is a oktatás részét képezik. A táborok kiegészítéseként a Bábolnai Ménes lovain military gyakorlat, míg Hortobágyon csikóshagyományok színesítik az oktatási tematikát.

Záróvizsga

A Lovaskultúra oktató képzés komplex záróvizsga letételével zárul.
A záróvizsga része a vizsgatanítás, a szakdolgozat védés, valamint szóbeli vizsga a négy félév anyagából. A záróvizsga sikeres teljesítése után a hallgató megszerzi lovaskultúra oktató végzettségét, amelyről kétnyelvű felsőoktatási diplomát állít ki a Testnevelési Egyetem.


FIGYELEM!


A Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzés elvégzéséhez elengedhetetlen az

OTTHONI MUNKA!

A konzultációkon átadott ismeretanyagot, lovaglási feladatokat kiemelten ajánlott
edzői segítséggel, legalább heti rendszerességgel gyakorolni!A Lovaskultúra oktató szak célkitűzései
A Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzés célja a különféle tudományterületeken felsőfokú alapdiplomát szerzett szakemberek minőségi továbbképzése úgy, hogy a képzésben résztvevők különböző szektorokban (állami, egyesületi és magán), a lovaskultúra különböző területein – a képzés eredményeként – képesek legyenek alkalmazni a feladatok ellátásához szükséges legújabb elméleti és gyakorlati ismereteket.

Célunk olyan széles látókörű, minőségi elméleti és gyakorlati tudással rendelkező lovas értelmiségiek kibocsájtása,

akik főleg gyermekek és kezdők lovasoktatásában vesznek részt, akár iskolai keretek között is, megbízható, szakszerű és jól szervezett munkával (ennek elismeréseként a Magyar Lovassport Szövetség a végzett hallgatókat automatikusan elfogadja lovasiskolai oktató-futószárazónak). Az itt megszerzett ismeretek tökéletes alapot biztosítanak arra, hogy az Új Nemzeti Lovas Stratégiához kapcsolódva az iskolarendszerű lovaskultúra oktatás megteremtésében és kivitelezésében a lovaskultúra oktatók elsődleges szerepet tölthessenek be. Ezen kívül a lovaglás, mint rekreációs tevékenység szervezésében és vezetésében, lovastúrák vezetésében, és lovas létesítmények vezetőjeként, szaktanácsadóként is megállják helyüket. Ha az itt végzett hallgató mégis az élsportban szeretne tevékenykedni, erre is van lehetősége, ugyanis a Magyar Lovas Szövetség elismeri a Lovaskultúra oktató szakot az edzői regisztrációhoz szükséges szakmai végzettségként.

Mely területeken hasznosíthatod lovaskultúra oktató végzettségedet?
Sport – lovasoktatás, edzésvezetés, versenyeztetés

Képzésünk a Magyar Lovassport Szövetség támogatását élvezi, ennek eredményeként a végzett lovaskultúra oktatókat külön vizsga nélkül elismeri lovasiskolai oktatónak. A lovaskultúra oktató képesítés továbbá az edzői regisztrációhoz is elismert szakmai végzettség, így a Szövetségnél tett sikeres regisztrációs vizsgák után tanítványaidat hivatalosan versenyeztetheted.
Ehhez nincs szükséged külön edzői képesítésre!


Szabadidő és turizmus

Rekreációs célú lovas foglalkozások, táborok, lovastúrák szervezése, vezetése. A nálunk végzett szakember lovasturista-csoportokkal kapcsolatos tevékenységeket folytathat a sportképesítésekről szóló rendelet értelmében.
Nincs szükséged külön lovas túravezetői képesítésre!


Szolgáltatás, létesítményüzemeltetés

A lovas szolgáltatókról szóló 14/2008. ÖM rendelet szerint a lovaskultúra oktató szakmai tevékenységért felelős személy lehet. Ezzel akár saját lovas vállalkozásodat is nyilvántartásba vetetheted, illetve vezető pozíciót tölthetsz be más vállalkozásokban! A lovaskultúra oktató végzettség idén bekerül a termőföldvásárláshoz szükséges végzettségeket meghatározó kormányrendeletbe!
Nem lesz szükséged külön mezőgazdasági végzettségre a földvásárláshoz!


Oktatás-nevelés

Talán legfontosabb feladatunk a társadalom mélyebb rétegeihez is eljuttatni a múltunkhoz és hagyományainkhoz oly szorosan kapcsolódó lovaskultúrát. Ezzel megalapozható, hogy a jövőben is kiérdemelten viseljük a lovas nemzet megnevezést!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltak értelmében a lovaskultúra oktató végzettség a szintjének megfelelő tanári szakképzettségnek minősül, így pedagógus munkakörben hivatalosan taníthat általános és középiskolában. Ezzel a Kincsem Nemzeti Lovas Stratégiához kapcsolódó iskolai lovasoktatásban vezető szerepet tölthetsz be!
Végzett hallgatóink már számos főiskolán és egyetemen oktatják a különféle lovas tantárgyakat. Kiemelt tudásra tettél szert egy-egy szakterületen? Végezd el a lovaskultúra oktató képzést, és lépj a nyomdokukba!


Kutatás és szaktanácsadás

TDK, PhD, TF kutatólabor - Ha van egy jó témád, mi megadjuk hozzá a szervezeti keretet!
A nálunk végzett szakember állami és magánszektorban is keresett szakértő a lovaságazati projektek tervezésében és kivitelezésében.

Továbbtanulás

A lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzési szak elvégzése után egyetemi és MSc végzettséggel rendelkező hallgatóink részére lehetőség nyílik a Testnevelési Egyetem Doktori Iskolájában Lovaskultúra altémában továbbtanulni a doktori fokozat megszerzésére.

A fentieken túl végzett hallgatóink közül néhányan a lovasterápia, a lótenyésztés, és az élsport területein is tevékenykednek. Az ezekhez szükséges speciális képzésekhez is remek alapot, kiegészítést nyújt a lovaskultúra oktató végzettség!

Miért válaszd a Lovaskultúra oktató szakot?

Népszerűség, hitelesség, egyediség, gyakorlatiasság

A Lovaskultúra oktató képzés egységként tekinti a lovat és lovasát. Ennek értelmében a TF szellemiségéhez igazodva komplex anatómiai, élettani, edzéselméleti ismereteket nyújt a lovasról, mint sportoló emberről és sporttársáról, a lóról.

A jelenlegi lovas képzésekhez képest különösen magas színvonalú és nagy óraszámú neveléstudományi és spottudományi modul megalapozza, hogy a nálunk végzett szakemberek hiteles és szakszerű oktatói, nevelői, lovasoktatói munkát végezzenek akár általános iskolai keretek között, vagy a közép- és felsőoktatásban.

Filozófiánk: „Az eredményes elméleti oktatás csak a gyakorlattal együtt lehetséges, mert csak úgy tudunk beszélni valamiről, ha azt lóháton már megéreztük.”

Képzésünk különlegessége, hogy – Magyarországon egyedüli felsőfokú képzésként – tanórai keretek között folyik gyakorlati oktatás minden lovas szakágban és a feltörekvő lovassportokban, továbbá kötelező hospitálás (oktatási gyakorlat), valamint tájékozódási lovaglás és lovastúra-vezetési gyakorlat. Több ismeretkörből (pl.: futószárazás, lovastorna, díjlovaglás, díjugratás) minden félév végén gyakorlati vizsgát tesznek a hallgatók az elméleti vizsga mellett, a záróvizsga részeként pedig vizsgatanításon kell megfelelniük. Mindezek biztosítják, hogy az itt végzett szakemberek teljes körűen felkészültek legyenek kezdő és haladó lovasok oktatására, lovastúrák vezetésére egyaránt.

Ahhoz, hogy a nálunk végzett szakemberek saját lovas vállalkozásukat elindíthassák, a már meglévőt fejlesszék, vagy különböző állami-, egyesületi-, vagy magánszektorban működő szervezeteknél szakértői, szervezői, vezetői pozícióban elhelyezkedhessenek, a Lovaskultúra oktató szak széles körű általános és speciális menedzsment- és turisztikai ismertek megszerzését biztosítja.

Külföldi szakmai tapasztalat megszerzéséhez szakunkon is elérhető az ERASMUS+ pályázat, melyről a Nemzetközi Osztály ad bővebb felvilágosítást.

„Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts!”

A TF zászlajára hímzett jelmondatunkat a Lovaskultúra oktató szakon is irányadó értéknek, erkölcsi útmutatásnak tekintjük.

Ha a Lovaskultúra oktató szakot választod, bekerülsz egy olyan összetartó közösségbe, ahol
    - a hallgatók és az évfolyamok segítik egymást, közös nyelven beszélnek és tesznek közös célokért;
    - a TF legjobb, nemzetközi szinten elismert tanáraitól, és a magyar lovasélet élvonalbeli szakembereitől sajátíthatod el a tudást;
    - a hallgatói igényeket figyelembe véve igyekszünk folyamatosan fejleszteni a képzést, és a szak elvégzése után is van lehetőséged a szak által szervezett eszmecserékre, továbbképzésekre, klubnapokra járni;
    - a volt oktatóid kollégának tekintenek és bizalommal fordulhatsz hozzájuk bármilyen kérdésben.

 
© 2014 TE Lovaskultúra Szakcsoport,Minden jog fenntartva!