Lovaskultúra Szakcsoport
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
TF Barakk épület 33.
Telefon: +36 1 487 9200 /61161
Mobil: +36 70 378 6844
E-mail: lovaskultura@tf.hu
Felvételi
Tájékoztató 2017
Életképek
Látogass meg bennünket

Képzés > Bemutatkozó
A Lovaskultúra oktató szak története
A magyar lovaskultúrának több évezredes gyökerei vannak, Európa lovas nemzetként ismert meg bennünket. A lovaskultúra nemzeti kultúránk értékes részét képezi. Méltó arra, hogy a XXI. században is megőrizzük, gazdagítsuk és helyére emeljük, ezért társadalmunknak arra kell törekedni, hogy a lovas kultúrával minél többen kerüljenek kapcsolatba. Az utóbbi években egyre erőteljesebben bebizonyosodott, hogy a lovaskultúra a polgári társadalmak elválaszthatatlan része, az értelmiségi képzés, az egészséges életvitel nélkülözhetetlen eleme. Országimázsunk része, melynek alapját a történelmi, földrajzi és kulturális adottságaink, nagy múltú lótenyésztésünk adják, de fejlesztésre, megújulásra, az elvárásoknak megfelelő szakemberképzésre vár.

Dobozy László, a TF kutató-tanára és Maus Gotthárd, a hazai lovasturizmus meghatározó egyénisége nagyot álmodott.

Arról álmodtak, hogy újra létre lehet hozni Magyarországon olyan magas színvonalú lovas képzést, mely méltó utódja lehet a hajdan világhírű Örkénytábori Lovaglótanárképző és Hajtóiskola szellemiségének.
A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán több kísérletet tettek lovas képzések beindítására sok évig sikertelenül, mígnem találtak egy járható utat: szakirányú továbbképzésként, a lovasélet majdnem minden területére kiterjedő tudásanyaggal, órarendbe épített lovaglással elkezdték megtervezni a Lovaskultúra tanári szakot. Hosszadalmas akkreditációs eljárás és egy kényszerű névváltoztatás után végül sikerrel jártak.

A Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzési szak 2005-ben elindította első évfolyamát.

Így lett a TF úttörő a felsőoktatási intézmények között, ahol önálló szakként hosszú idő óta először folyhatott lovas értelmiségiek képzése.

A Lovaskultúra oktató szak népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy eddig közel 150 hallgató nyert felvételt, több mint 100 hallgató szerzett diplomát, és jelenleg is két párhuzamos évfolyamon tanulnak aktív hallgatóink. A tanári gárda a TF vezető egyetemi tanáraiból és a hazai lovasélet elitjéből állt össze, kiknek nagy része mai napig szeretettel tanít szakunkon.

Miután elindultak az első évfolyamok, hamar kiderült, hogy hol kell fejleszteni, mit célszerű változtatni az oktatási tematikában. A jelenlegi képzési struktúra a felmerülő belső igények, a külső szakmai elvárások, valamint a törvényi változások miatti 2009-es újra-akkreditálás eredményeként született, és - bár még messze jár Örkénytábortól - az időszakos reformoknak köszönhetően folyamatosan fejlődik.


A Lovaskultúra Szakcsoport bemutatkozása

A Lovaskultúra Szakcsoport 2006 óta önálló szervezeti egység a TF-en.

Létrejöttét a 2005-ben alapított Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzés indokolta, mely a szakcsoport névadója is egyben. Eleinte a Rekreáció, később a Küzdősportok, majd az Atlétika Tanszékhez tartoztunk, 2008-tól pedig az Egészségtudományi Tanszék vette gondozásába a Szakcsoportot.
Elsődleges feladatunk a Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzési szak teljeskörű szervezése és működtetése. Ezen kívül szervezési és oktatási feladatokat látunk el a rekreáció szakok lovas táborainál, a BSc Testnevelő-edző szak lovassport szakirányain, valamint a lovas sportoktató és lovas sportedző OKJ-s képzéseken.

Kezdetben

a Lovaskultúra oktató szak alapítói vezették a Szakcsoportot, feladatuk főként a Lovaskultúra oktató szak szervezése volt.
Dobozy László, a TF akkor már nyugalmazott tudományos főmunkatársa oktatásszervezőként és Maus Gotthárd szakvezetőként jelentős szakmai és anyagi ráfordítással megszilárdította a szak helyzetét, megalapozta a sikeres működésünket, és elindított négy évfolyamot.
Zupán Péter és Páska Ildikó a kezdetektől oszlopos tagjai, tanárai és szervező kollégái a Szakcsoportnak. Szaktudásuk, a lovassportokban elért eredményeik, a Magyar Lovas Szövetségben vállalt tisztségeik, és remek kapcsolati rendszerük komoly hátteret biztosítottak a képzésünk szélesebb körben történő megismertetéséhez és elfogadtatásához.

2008-ban nagy változás következett.

Kétévnyi "költözködés" után végre megtaláltuk helyünket a TF-en, az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék védőszárnyai alatt.
A szakcsoport vezetését Dr. Faludi Judit docens asszony vette át, és Dr. Tóth Miklóssal, a tanszék vezetőjével közösen hatalmas erőfeszítéseket tettek a Szakcsoport és a lovas képzések fejlesztéséért.
Dóka Ágnes 2009 elején csatlakozott a Szakcsoporthoz, mint tanulmányi ügyintéző és oktatásszervező.
Ugyanettől az évtől a megnövekedett feladatokra tekintettel Pálinkás Anna segített be a szervezési munkákba. Minketten elvégezték a Lovaskultúra oktató szakot, így hallgatói szemmel is átlátják a folyamatokat.
Anna munkáját 2013 szeptemberében Balog Orsolya vette át, aki tanulmányai mellett részmunkaidőben foglalkozik az OKJ lovasedző képzések és a Testnevelő-edző szak lovassport szakirányának szervezésével.

Az évek során kiváló csapatmunka alakult ki, és ennek köszönhető, hogy a Lovaskultúra oktató szak ma Magyarország legsokoldalúbb, törvényi és sportszövetségi szinten is elismert lovas-szakember képzése. Sikeresen megújult a Testnevelő-edző alapszak lovassport szakiránya (a korábbi lovas szakedző képzést), ahol már szakági végzettséget szerezhetnek a hallgatók. A lovaglás és lovastábor-szervezés ismeret szintű oktatása bekerült a rekreációs képzések tematikájába. Munkájuk gyümölcse, hogy a Testnevelési Egyetem Doktori Iskolájában Lovaskultúra altémában lehet doktori fokozatot szerezni, ami szintén egyedülálló az országban.
2009-ben a Szakcsoport kezdeményezésére létrejött a „Konzorcium a lovas képzésért”, mely az első szakmai összefogás a lovas képzésekben érdekelt felsőoktatási intézmények és a Magyar Lovassport Szövetség között.

A Testnevelési Egyetem önállóvá válása

több tekintetben is változásokat hozott. Az új egyetemi struktúrában a Sportági Intézet alá kerültünk Lovassportok Csoport elnevezéssel.
Faludi Judit nyugdíjba vonulása után Dr. Tóth Miklós vette át a szakcsoport vezetését.
A teljes képzési palettát érintő szakfejlesztés nyomán az OKJ sportoktató és sportedző képzés a 2015-ös tanévben, a Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzés 2016 nyarán került átdolgozásra a törvényi és minőségirányítási elvárásoknak megfelelően. A BSc Testnevelő-edző képzés a 2017/18-as tanévtől már önálló BSc Edzői szakként indul (a lovassport szakirányon továbbra is szakági specializációval), különválva a Testnevelő tanár képzéstől, mely a továbbiakban osztatlan formában kerül meghirdetésre.
A szakirányú továbbképzések saját tanulmányi előadót kaptak, a kommunikációnkat pedig a Marketing Igazgatóság segíti.

Terveink

között szerepel a sportágpsecifikusan megújuló MSc Szakedző képzésen a lovassport szakirány elindítása. Ezzel tökéletesen megvalósítható lesz a TF lovas-sportszakember képzéseinek középfoktól doktori szintig történő összehangolása, és a szintek egymásra épülésének megteremtése, amellyel példát adhatunk más oktatási intézmények számára.
Tárgyalások folynak arról, hogy a TF testnevelőtanári képzésébe kötelező tárgyként beépüljön a lovaglás a többi sportági tantárgy mellé, emellett elkészítettük egy tanári továbbképzés tervezetét lovastáborok szervezésére.
Folyamatosan lépéseket teszünk a képzéseinket érintő jogi környezet harmonizálására, így végzett hallgatóink előtt szélesebb utat nyithatunk a szakmájunkban történő elhelyezkedésre.
Közvetlenül érintettek vagyunk a Nemzeti Lovas Stratégiához kapcsolódó iskolai lovaskultúra-oktatás országos szintű megvalósításában, tekintve hogy a lovaskultúra oktató képzés a legmagasabb szintű végzettség, amely alkalmas iskolai keretek között a lovaskultúra tantárgy oktatására. Munkatársaink és végzett hallgatóink is aktívan tevékenykednek abban a szakértői munkacsoportban, amely a tervezett széles körű indításon fáradozik.

© 2014 TE Lovaskultúra Szakcsoport,Minden jog fenntartva!